Vitaliteitscoaching

Wat is vitaliteitscoaching?
In vitaliteitscoaching kijken we breed. De mens kent meerdere dimensies: fysiek, emotioneel, psychisch, sociaal en spiritueel. De dimensies vormen één geheel en kunnen niet los van elkaar worden bezien. Coaching helpt je om al deze aspecten van jezelf (scherper) te zien. Het brengt bewustwording in wat jou drijft, wat jouw talenten zijn, in je beperkende en bekrachtigende gedragspatronen en overtuigingen, in welke context jij goed past, in hoe jouw lichaam functioneert en hoe je huidige leefwijze (op alle dimensies) jou steunt of tekort doet. Met eventuele gevolgen van dien. Deze gevolgen kunnen we ook letterlijk zichtbaar maken met diverse lichaamsmetingen. En soms is verder onderzoek (middels bloed, urine, speeksel et cetera wenselijk.

Coaching in 4 fases:

  1. onderzoeken en ophelderen
  2. opruimen en overzicht creëren
  3. ontvouwen, ontwikkelen en ondernemen
  4. bestendigen, integreren en ontspannen

Fase 1: Onderzoeken en ophelderen
Coaching brengt in de eerste plaats bewustwording op veel thema’s. Wie ben je als mens? Wat inspireert jou? Wat zijn jouw talenten en vermogens? In welke mate breng je deze nu tot uiting? In welke context kom jij goed tot je recht? Wat is jouw hulpvraag op dit moment?

Coaching betekent ook eerlijk durven kijken naar je gedragspatronen, opvattingen en gevoelens die een ongewenste situatie in stand houden. Wat speelt er op dit moment in je leven? Wat kost je energie? Wat doe je daar zelf in en wat zou je eventueel anders kunnen doen?

Daarnaast onderzoeken we heel gericht hoe je er nu fysiek bij zit. Wat laat je lichaam zien in de huidige situatie? Hoe staat het met jouw vitaliteit?

Fase 2: Opruimen van ‘ballast’ en overzicht creëren
Als we jouw situatie goed in kaart hebben, dan worden de veranderrichting en jouw mogelijkheden zichtbaar. We maken een individueel plan van aanpak. Waaraan wil jij werken (op fysiek, emotioneel, psychisch, sociaal en spiritueel niveau)? Hoe ziet jouw zelfzorg eruit? En op welke vlakken heb je ondersteuning nodig?

Fase 3: Wat mag er zich gaan ontvouwen en welke stappen ga je ondernemen?
Tot slot onderzoeken we binnen coaching welke stappen jij wenst te zetten, wat je wenst te ontwikkelen en wat er zich na fase 1 en 2 mag ontvouwen. Dat kan betekenen dat je gaat werken aan ander gedrag, een aangepaste leefstijl (voeding, beweging) en/of dat je aanpassingen gaat doen in je context. Het gaat nu om daadwerkelijk in actie komen. Dit proces vraagt tijd en gerichte aandacht en oefening. Ik ondersteun je ook in dit traject.

Fase 4: Bestendigen, integreren en ontspannen
In deze fase kijken we terug en evalueren we het traject. Ook bespreken we hoe je je nieuwe manier van leven kunt vasthouden en welke zelfzorg je daarvoor nodig hebt. Het gaat hier om het bestendigen van het resultaat en ervoor zorgen dat je goed zelfstandig verder kunt. Resultaten kunnen bijvoorbeeld zijn: meer vitaliteit, meer helderheid en een meer ontspannen staat van zijn.

Aanpak op maat
Een vitaliteitscoachingstraject bestaat uit meerdere sessies. Het traject omvat tevens een aantal lichaamsmetingen om fysiek te zien hoe je ervoor staat. De metingen laten duidelijk zien of er sprake is van bijvoorbeeld een grote stressbelasting of disbalans en geven daardoor extra richting in de vervolgstappen. Gemiddeld kun je denken aan 4 à 6 sessies van 1,5 uur om een proces, zoals geschetst in de vier fases, goed te doorlopen. In aanvang zien we elkaar vaker, na de 3e of 4e sessie neemt de periode tussen de sessies meestal toe. Het exacte aantal sessies bepalen we in onderling overleg.

Losse gesprekken of kortere trajecten zijn tevens mogelijk, afhankelijk van de thematiek. In een intake bespreken we de mogelijkheden. Wil je liever eerst komen kennismaken? Dat kan natuurlijk ook.

Waarom en wanneer?

  • als je niet lekker in je vel zit, bij een gevoel van vastlopen, onvrede of stagnatie;
  • als je niet fit bent, bij gezondheidsklachten, (herstel bij) burn-out, overmatige stress;
  • als je beter zicht wilt op wat er in jouw lichaam/geest gebeurt;
  • als je bepaalde resultaten wilt bereiken of je persoonlijke effectiviteit wilt vergroten op een manier die bij jou past;
  • als je behoefte hebt aan verdieping, groei en een transformatie; ondersteuning in de zoektocht ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wordt mijn volgende stap?’.