Ilse van Bladel

Visie op gezondheid en welbevinden

Meerdere dimensies

Gezondheid gaat niet (alleen) over het genezen van een ziekte, maar over het helen als je ziek bent. Net zoals vitaliteit niet alleen gaat over bijvoorbeeld afvallen of meer sporten, maar over het hervinden van evenwicht als je uit balans bent. Dit is de kern van mijn visie. We kennen als mens meerdere dimensies: fysiek, emotioneel, psychisch, sociaal en spiritueel. De dimensies vormen één geheel. Als je in een proces van heling slechts kijkt naar één deel, bijvoorbeeld je lichaam, dan mis je belangrijke informatie die kan bijdragen aan herstel of verbetering. Bij een (langdurige) disbalans is het zinvol om naar alle aspecten van je leven te kijken en te bezien wat kan bijdragen aan herstel en wat je situatie mogelijk in stand houdt. Ook al geeft het leven helaas geen garanties.

Wat voedt jou?

Je kunt jezelf niet los zien van de context waarin je bent opgegroeid en van de situatie waarin je je op dit moment (wellicht al even) bevindt. Deze wisselwerking bevat belangrijke informatie. Een vertrekpunt in mijn praktijk vormt dan ook de vraag ‘Waarmee voed jij je?’ of wat neutraler gesteld ‘Wat voedt jou?‘. Het gaat hier om letterlijke en figuurlijke voeding op alle niveaus: fysiek, emotioneel, psychisch, sociaal en spiritueel. De aanname hierbij is dat hoe ‘beter en rijker’ de voeding in alle opzichten, hoe beter je welzijn en vitaliteit.

Een persoonlijke zoektocht

Wat goede ‘voeding’ voor jou is, is een uitermate persoonlijke zoektocht. Het is het proces wat ‘leven’ heet. Het eindigt nooit. Er is een denkbeeldige lijn tussen 100% ziek of uit evenwicht en 100% gezond en vervuld. Een permanente staat van 100% balans, gezondheid en vervulling is een illusie.

Als je zorgvuldig kijkt en voelt, kun je wel verschuiven op deze lijn naar meer balans. Een essentieel tweede vertrekpunt in mijn praktijk vormt dan ook het leren lezen van je eigen boek, met al je ‘eigen-aardigheden’.

Het evenwicht hervinden

Ziekte of disbalans geeft lichamelijke en/of geestelijke symptomen. Deze symptomen hebben een belangrijke signaalfunctie. Ze laten je weten dat er in je leven iets uit balans is. Ziekte heeft zo ook een regulerende functie. Het is een manier van het lichaam om het verloren evenwicht te herstellen. Symptomen van ziekte zijn dan ook altijd een belangrijke uitnodiging; om stil te staan en rust te nemen, om te onderzoeken wat er echt speelt, om te ontdekken welke verandering er nodig is.  

De signalen van je lichaam herkennen

Heling in brede zin, of de symptomen zich nu fysiek en/of geestelijk manifesteren, kent geen standaardaanpak. Het onderzoek begint bij jou, je bent zelf de sleutel tot meer vitaliteit en gezondheid. Het werken aan gezondheid en vitaliteit is een continu proces en vraagt nauw luisteren naar je eigen verhaal (je familielijn, historie, emoties, gevoelens) en de signalen van je lichaam. Daar kun je in de diverse dimensies gehoor aan geven op een manier die jouw natuurlijke evenwicht ondersteunt. Ofwel, zelfzorg met voor jouw passende voeding in brede zin.

Uiteindelijk ben je zelf degene die heling kan bevorderen en soms ook belemmeren. Ik kan je hierbij in mijn praktijk op diverse manieren ondersteunen. 

“We benaderen niet een probleem, een gezondheidsklacht of ziekte,
maar de mens die een probleem, klacht of ziekte heeft.”