Mijn visie op gezondheid en vitaliteit

Gezondheid gaat niet (alleen) over het genezen van een ziekte, maar over het helen van de mens die ziek is. Net zoals vitaliteit niet alleen gaat over bijvoorbeeld afvallen of meer sporten, maar over het terugbrengen van het evenwicht bij de mens die uit balans is. Deze bredere kijk omvat de kern van mijn visie. De mens kent meerdere dimensies: fysiek, emotioneel, psychisch, sociaal en spiritueel. De dimensies vormen één geheel. Als we in een proces van heling slechts kijken naar één deel, bijvoorbeeld het lichaam, dan missen we belangrijke informatie die kan bijdragen aan herstel of verbetering.

Ook kunnen we de mens niet los zien van de context waarin iemand is opgegroeid en zich in het huidige moment beweegt. Deze wisselwerking bevat belangrijke informatie. Een vertrekpunt in mijn praktijk vormt dan ook de vraag ‘Waarmee voed jij je?’ of wat neutraler gesteld ‘Wat voedt jou?‘. Het gaat hier om letterlijke en figuurlijke voeding op alle niveaus: fysiek, emotioneel, psychisch, sociaal en spiritueel. De aanname hierbij is dat hoe ‘beter en rijker’ de voeding in alle opzichten, hoe beter iemands welzijn en vitaliteit.

Wat goede ‘voeding’ voor iemand is, is een uitermate persoonlijke zoektocht voor elk individu. Het is het proces wat ‘leven’ heet. Het eindigt nooit. Er is een denkbeeldige lijn tussen 100% ziek of uit evenwicht en 100% gezond en vervuld. Een permanente staat van 100% balans, gezondheid en vervulling is niet haalbaar. Als we zorgvuldig kijken en voelen, dan kunnen we echter een stukje schuiven op deze lijn. Een essentieel tweede vertrekpunt in mijn praktijk vormt dan ook het leren lezen van je eigen boek, met al je ‘eigen-aardigheden’.

Ziekte of disbalans geeft lichamelijke en/of geestelijke symptomen. Deze symptomen hebben een belangrijke signaalfunctie. Ze laten ons weten dat er in ons leven iets uit balans is en roepen op tot verandering en herstel van het normale evenwicht. De ziekte zelf heeft een zelfregulerende functie. Het is een manier van het lichaam om het verloren evenwicht te herstellen. Symptomen van ziekte zijn dan ook altijd een belangrijke uitnodiging; om even stil te staan en rust te nemen, om te onderzoeken wat er echt speelt, om te ontdekken welke verandering er nodig is.  

Heling in brede zin, of de symptomen zich nu fysiek en/of geestelijk manifesteren, kent dan ook geen standaardaanpak. Het onderzoek begint bij jou, je bent zelf als het ware de sleutel tot meer vitaliteit en gezondheid. Het werken aan gezondheid en vitaliteit is een continu proces en vraagt nauw luisteren naar je eigen verhaal (je familielijn, historie, emoties, gevoelens) en de signalen van je lichaam. Daar kun je in de diverse dimensies gehoor aan geven op een manier die jouw natuurlijke evenwicht ondersteunt. Ofwel, zelfzorg met voor jouw passende voeding in brede zin mag een vast onderdeel worden van je dagelijkse bestaan.

Uiteindelijk ben je zelf degene die heling kan bevorderen of belemmeren. Maar dat lukt niet altijd zonder hulp. Ik kan je hierbij in mijn praktijk op diverse manieren ondersteunen.