Ilse van Bladel

Orthomoleculaire therapie en KPNI

Orthomoleculaire therapie

Met orthomoleculaire therapie geef je je lichaam de juiste moleculen (= gezonde voeding) in de vorm van vitaminen, mineralen, enzymen, aminozuren en vetzuren. Aangevuld met leefstijladviezen, beweging en voldoende rust. Zo worden verstoringen gecorrigeerd, wordt de eigen geneeskracht gestimuleerd en kan het lichaam herstellen en gezond blijven.

Alle weefsels en organen in je lichaam bestaan uit cellen. Cellen vervullen diverse taken zodat je  organen en weefsels goed kunnen functioneren. Ze zijn hiervoor afhankelijk van de aanvoer van voldoende voedingsstoffen. Hoeveel voldoende is, kan voor iedereen verschillen.

‘Gewoon gezond eten’ is vaak niet afdoende. Daarnaast krijg je via de lucht, water of voeding steeds meer stoffen binnen waarmee je lichaam zich geen raad weet, zoals bewerkte voeding met additieven, pesticiden, chemicaliën, hormonen, medicijnen, kleurstoffen, conserveringsmiddelen et cetera. Ook cafeïne, nicotine, alcohol, suiker en verkeerde vetten vormen een belasting voor je lichaam.

Tot slot slokken een hoge mate van stress, het altijd maar ‘aan’ staan, te weinig slaap en een hoge sportbelasting veel van je goede voedingsstoffen op, waardoor er minder voorraad beschikbaar is voor essentiële vitale processen in je lichaam.

Als door te weinig toevoer en een te hoge belasting je cellen niet meer voldoende werken, dan kunnen er klachten ontstaan. Wat je lichaam op jonge leeftijd soms nog kan opvangen, lukt naarmate de jaren vorderen niet meer. Je kunt dan gezondheidsklachten krijgen of (chronisch) ziek worden.

In de orthomoleculaire geneeskunde zoeken we naar de kern van klachten. Welke systemen in het lichaam functioneren niet goed en wat zijn optimale concentraties voedingsstoffen om het lichaam bij deze klachten te ondersteunen? Dit onderzoeken we op basis van een gedegen anamnese en zo nodig aanvullend bloed-, urine- of ontlastingonderzoek.

Orthomoleculaire suppletie bestaat uit natuurlijke stoffen die het lichaam herkent als eigen. Reguliere medicijnen zijn synthetisch en hebben een structuur die het lichaam niet herkent en als vreemd of toxisch beschouwt. Ze moeten dan ook worden ontgift via de lever. Ook hebben ze vaak bijwerkingen en kunnen ze bepaalde essentiële processen in het lichaam verstoren.

Bij suppletie is het van belang dat producten kwalitatief goed zijn, dat ze biologisch goed opneembaar zijn voor het lichaam, dat de concentraties effectief zijn (en soms dus hoger gedoseerd dan de ADH) en dat de werking goed gemonitord worden door de therapeut.

Orthomoleculaire therapie helpt je gezond te blijven (preventie) of je gezondheid te herwinnen (herstel).

KPNI

Klinische Psycho Neuro Immunologie (KPNI) is leefstijlgeneeskunde die zich richt op je hele lichaam en al je onderlinge verbonden lichaamssystemen en de wisselwerking daartussen. Zoals je psyche, hormoonsysteem, immuunsysteem, je hersenen, je zenuwstelsel, je spijsvertering et cetera. Waar in de reguliere geneeskunde de disciplines vaak afzonderlijk worden bezien, kijken we in de KPNI naar het geheel. Alles is met elkaar verbonden en verweven. En als mens sta je niet los van je herkomst en je omgeving.

In een gezond lijf wordt de energie evenwichtig verdeeld en zijn alle cellen, weefsels en organen om de beurt actief om hun werk te doen. Er is dan sprake van homeostase. Wanneer je klachten gaat ontwikkelen en symptomen chronisch worden, dan is er een verschuiving in de energieverdeling en slaagt je lichaam er niet goed meer in de balans te vinden.

In de KPNI zoeken en behandelen we de oorsprong van ziekten. We noemen dat de film, ofwel filmgeneeskunde. Alleen als je begrijpt hoe je ziek bent geworden, komt er ruimte om tot nieuwe mogelijkheden te komen en mogelijk het evenwicht te hervinden. Klinische PNI is echte integratieve geneeskunde.

Door te zoeken naar verstoringen in de werkingsmechanismen die achter de symptomen schuilen en oorzaken van klachten te behandelen, kan er gezondheidswinst ontstaan. We doen dit door interventies op het vlak van veranderingen in voeding, beweging, ontspanning, slaap en het bioritme, aangevuld met supplementen en oefeningen.

Definitie

Ortho (= juiste) moleculaire (= moleculen) therapie is gebaseerd op het herstellen en stimuleren van de eigen geneeskracht van het lichaam door het lichaam te voorzien van de juiste vitaminen, mineralen, enzymen, aminozuren en vetzuren.

In 1,5 minuut

In deze korte film van de beroepsvereniging MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde) wordt in 1,5 minuut uitgelegd wat orthomoleculaire geneeskunde is.