Werkwijze

Werkwijze bij fysieke klachten
Indien je bij mij in de praktijk komt met fysieke klachten, dan volg ik een werkwijze die mij zo veel mogelijk aanknopingspunten oplevert om een goede behandeling in te zetten. Oorzaken van fysieke klachten kunnen liggen op fysiek, mentaal, emotioneel, relationeel, contextueel en/of genetisch vlak. Dat vraagt soms om even puzzelen, en tegelijk hebben we vaak in 1 consult al veel duidelijk. Concreet ziet dit er ongeveer als volgt uit.

Voorafgaand aan het eerste consult (je ontvangt bijtijds de documenten):

 • In een kort telefonisch overleg bespreken we waarvoor je bij mij komt.
 • Je vult de door mij toegestuurde intakeformulieren in; dat kan een anamneseformulier zijn, een neurotransmittertest, een epigenetische analyse, een metabole klachtenregistratie of bijvoorbeeld vragenlijsten over je endorfinesysteem. Of een combinatie van documenten. Ik richt ze op jouw klachten.
 • Je vult gedurende 2 week- en 2 weekenddagen een voedings- en leefstijldagboek in.
 • Je zendt de documenten aan mij retour.

Intake en anamnese (1,5 uur)

 • We bespreken samen je intakeformulierenformulier(en), voedingsdagboek en persoonlijke wensen.
 • Belangrijk in de intake is dat ik niet alleen aansluit bij jouw klachten of hulpvraag, maar dat ik in de eerste plaats aansluit bij wie jij bent als mens. Zo onderzoeken we in dialoog in welk domein jouw klachten hun herkomst vinden; fysiek, mentaal, emotioneel et cetera.
 • Indien relevant, voer ik een  aantal lichaamsmetingen bij je uit, afhankelijk van waarvoor je komt.
 • Vanwege de tijd is het niet altijd mogelijk alles in 1 sessie duidelijk te hebben. Soms gaat een eerste sessie meer over fysieke aspecten, en soms meer over bijvoorbeeld emotionele aspecten. Soms kan het beide. Je gaat in elk geval naar huis met een eerste beeld van mogelijke verstoringen en een beeld bij de verdere aanpak.

Individueel behandelplan

 • Uiterlijk een paar dagen na je eerste consult ontvang je een kort individueel gespreksverslag en behandelrichting met adviezen voor de komende periode, denk aan passende voeding, beweging, suppletie, aan eventueel verder benodigd onderzoek. Je kunt hierbij denken aan bloed-, urine-, speeksel- en ontlastingonderzoek. Ook DNA-onderzoek kan wenselijk zijn. Het kan ook zijn dat je aanvullend naar huis gaat met een aantal onderzoeksvragen voor jezelf.
 • Je kunt in elk geval direct zelf aan de slag met de eerste onderdelen van het behandelplan.

Vervolgconsulten (1 uur)

 • Enkele weken na de intake plannen we een eerste vervolgconsult. We verdiepen en/of vervolgen de intake. De inhoud van vervolgconsulten wordt bepaald door wat specifiek voor jou belangrijk is om aan te pakken. Dit kan een verdere verdieping in voeding, leefstijl en suppletie zijn, maar je kunt ook denken aan het aangaan van emotionele – en gedragsthema’s noodzakelijk voor een verdere verbetering van je situatie.
 • Na het vervolgconsult ontvang je van mij een aangevuld behandelplan met daarin kort de essentie toegevoegd van datgene wat besproken is.
 • Samen stemmen we af binnen hoeveel tijd een volgend consult wenselijk is. Een traject duurt zo lang als nodig is, maar denk doorgaans aan zo’n 3-5 sessies.
 • Wanneer je klachten verbeterd zijn, ronden we het traject af, en evalueren we kort de behandeling en voortgang. Ook bespreken we handvatten om zelfstandig goed verder te gaan.

Werkwijze bij een (vitaliteits)coachvraag; of bij ‘van goed naar beter’
Indien je bij mij komt in de praktijk met een coachvraag, dan bestaat het traject uit een intake en een aantal vervolgsessies. Vanuit mijn brede insteek kan het soms wenselijk zijn om een aantal zaken ook fysiek te onderzoeken. Bijvoorbeeld bij burn-out, vermoeidheid of stressbelasting. Zie ook de werkwijze bij fysieke klachten om te zien wat er mogelijk is.

Belangrijk bij coaching is eveneens dat ik zo goed mogelijk aansluit bij wie jij bent als uniek individu om zo te zien waar voor jou je grootste en misschien wel meest noodzakelijke beweging te maken valt. Je kunt hierbij denken aan een gevoel vastlopen, niet lekker in je vel zitten of als je een stap wilt zetten van ‘middelmatig of goed naar beter’. We hebben als mens allemaal minimaal een belangrijke levensbeweging te maken die als een rode draad door ons bestaan loopt. Daarnaast zijn er talrijke kleine stappen te zetten waardoor je je prettiger, rustiger, energieker of vitaler kunt voelen. Ik help je bij beide.

Je vitaliteit meten?

Wist je dat je hartritmevariabiliteit (HRV) een betrouwbare graadmeter is voor de mate van je vitaliteit? In mijn praktijk kan ik je HRV meten.

Bravermantest

De Bravermantest geeft een indicatie van de kracht en verzwakking van je neurobiochemische systeem, ofwel je neurotransmitterprofiel. De test geeft samen met de anamnese een beeld van mogelijke verstoringen en een behandelrichting.