Werkwijze

Fysieke klachten
Indien je bij mij in de praktijk komt met fysieke klachten, dan volg ik een werkwijze die mij zo veel mogelijk aanknopingspunten oplevert om een goede behandeling in te zetten. Concreet ziet dit er als volgt uit.

Voorafgaand aan het eerste consult (je ontvangt bijtijds de documenten):

 • Je vult het anamneseformulier in.
 • Je vult de Bravermantest in.
 • Je vult gedurende 2 week- en 2 weekenddagen een voeding en leefstijldagboek in.
 • Je zendt de drie documenten aan mij retour.

Intake en anamnese (1,5 uur)

 • Ik voer twee korte lichaamsmetingen bij je uit.
 • We bespreken samen je anamneseformulier, leefstijldagboek, resultaten van de Bravermantest en persoonlijke wensen.
 • Je gaat naar huis met een eerste beeld van je fysieke staat en mogelijke verstoringen en een beeld bij de aanpak.

Individueel behandelplan

 • Een paar dagen na je eerste consult ontvang je een voorstel voor een individueel behandelplan met hierin verder uitgewerkt voor de komende periode passende voeding, beweging, suppletie, en eventueel verder benodigd onderzoek. Je kunt hierbij denken aan bloed-, urine-, speeksel- en ontlastingonderzoek. Ook DNA-onderzoek kan wenselijk zijn.
 • Je kunt direct zelf aan de slag met onderdelen van het behandelplan.

Vervolgconsulten (1 uur)

 • Ongeveer 3/4 weken na de intake plannen we een eerste vervolgconsult. In dit consult bespreken we de voortgang en scherpen we de behandeling aan.
 • Samen stemmen we af binnen hoeveel tijd een tweede, derde en eventueel vierde vervolgconsult wenselijk is. In het derde of vierde consult meten we opnieuw om de voortgang te bepalen.
 • Wanneer je klachten verbeterd zijn, ronden we het traject af, en evalueren we kort de behandeling en voortgang. Ook bespreken we handvatten om zelfstandig goed verder te gaan.

Coachvraag
Indien je bij mij komt in de praktijk met een coachvraag, dan bestaat het traject uit een intake en een aantal vervolgsessies. Vanuit mijn brede insteek kan het soms wenselijk zijn om een aantal zaken ook fysiek te onderzoeken. Bijvoorbeeld bij burn-out, vermoeidheid of stressbelasting.

Je vitaliteit meten?

Wist je dat je hartritmevariabiliteit (HRV) een betrouwbare graadmeter is voor de mate van je vitaliteit? In mijn praktijk kan ik je HRV meten.

Bravermantest

De Bravermantest geeft een indicatie van de kracht en verzwakking van je neurobiochemische systeem, ofwel je neurotransmitterprofiel. De test geeft samen met de anamnese een beeld van mogelijke verstoringen en een behandelrichting.